Phóng sự Doanh Nhân Trẻ Hà Tĩnh

Trong những năm gần đây, Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều doanh nhân trẻ tiêu biểu, góp phần đưa địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với công việc và cộng đồng. Họ cũng là những tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *