THÀNH LẬP 2003

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần có sự kiên kết hợp tác, hỗ trợ nhau để phát triển. Như vậy cầu nối cho sự hợp tác này không ai khác hơn là các hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề. Sự thành lập Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh là 1 điều tất yếu phải làm để giúp các doanh nhân trẻ có thể phát huy thêm sức mạnh vốn có của mình.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh được thành lập năm 2003 với tên gọi Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh. Năm 2015, hội được đổi tên thành Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

Là tổ chức xã hội tập hợp những doanh nhân trẻ. Đến nay Hội Doanh Nhân Trẻ Hà Tĩnh có hơn 100 thành viên chính thức và rất nhiều hội viên danh dự tại tỉnh Hà Tĩnh.

MỤC ĐÍCH

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Tĩnh, tự nguyện thành lập. Nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các Doanh nhân trẻ trong tỉnh Hà Tĩnh không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tạo điều kiện giao lưu; hỗ trợ có hiệu quả cho sự phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trẻ mới thành lập; vì sự thành đạt của Hội viên; tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước với tôn chỉ “Gắn kết doanh nhân, nâng tầm giá trị” thực hiện sứ mệnh “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ, TRỤ SỞ

 1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.
 2. Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh được thành lập năm 2003 với tên gọi Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh. Năm 2015, Hội được đổi tên thành Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.
 3. Tổng số Hội viên hiện nay: Gần 100 Hội viên (Bao gồm Hội viên chính thức và Hội viên Danh dự).
 4. Địa chỉ: Số 98 Phan Đình Phùng, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
 5. Điện thoại: 0333.52.8688 (Ms Hoa – Văn phòng Hội)
 6. Email: dntht@gmai.com
 7. Website: dnthatinh.com
 8. Hội hoạt động trên phạm vi Hà Tĩnh trong các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 1. Hội DNT Hà Tĩnh đặt trọng tâm vào việc gắn kết Doanh nhân với Doanh nhân, Doanh nhân với Chính quyền, Doanh nhân với cộng đồng. Liên kết mạnh mẽ với các Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh, Thành, Ngành mang lại lợi ích thiết thực cho Hội viên và đối tác.
 2. Tổ chức các hoạt động, các loại hình đào tạo nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh, hướng dẫn Hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách, thủ tục hành chính.
 3. Tạo điều kiện để các Hội viên tham gia tốt các hoạt động xã hội.
 4. Đại diện Hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động Hội, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước

LĨNH VỰC

Đa lĩnh vực: Kinh doanh, dịch vụ, thương mại, ngân hàng… Sản xuất: gỗ, giày da, may mặc,…

THÀNH VIÊN BCH

Là Doanh nhân, nhà quản lý điều hành doanh nghiệp, cá nhân có uy tín.

Thường trực:

 1. Nguyễn Tiến Trình (Chủ tịch hội)
 2. Nguyễn Bá Thanh Bình (Phó Chủ tịch hội)
 3. Từ Tuấn Phương (Phó Chủ tịch hội)
 4. Nguyễn Mạnh Cường (Phó Chủ tịch hội)
 5. Trần Quốc Huy (Phó Chủ tịch hội)
 6. Lê Thị Bích (Phó Chủ tịch hội)

Ban chấp hành hội:

 1. Nguyễn Hoài Vinh (Ủy viên BCH Hội)
 2. Văn Thị Thu Trang (Ủy viên BCH Hội)
 3. Nguyễn Văn Chính (Ủy viên BCH Hội)
 4. Trần Tiến Sỹ (Ủy viên BCH Hội)
 5. Phạm Huy Đồng (Ủy viên BCH Hội)
 6. Lê Đức Dinh (Ủy viên BCH Hội)
 7. Hà Huy Hùng (Ủy viên BCH Hội)
 8. Phan Văn Chiều (Ủy viên BCH Hội)
 9. Nguyễn Thị Hà (Ủy viên BCH Hội)
 10. Lê Bá Sin (Ủy viên BCH Hội)
 11. Nguyễn Văn Hiếu (Ủy viên BCH Hội)
 12. Nguyễn Thị Ngoan (Ủy viên BCH Hội)
 13. Phan Thị Ngọc Bích (Ủy viên BCH Hội)
 14. Bùi Thị Anh Ngọc (Ủy viên BCH Hội)