Võ Văn Lực

Giám đốc
Công ty Cổ phần Kiến Trúc O2
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Thái Phúc Lộc
Giám đốc điều hành, Quyền chủ tịch Công Ty
Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quỳnh Viên
Giám đốc
Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lợi
Giám đốc
Công Ty TNHH Đại Dương Building
Giám đốc
Nhà hàng Thái Bình - Nhà Tôi
Giám Đốc
Công Ty TNHH MEDLATEC Hà Tĩnh
Giám đốc
Công ty TNHH KC Hà Tĩnh