Bổ sung 5 nhân sự vào Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII

Ngày 6/6, Ủy ban Trung ương (UBTW) Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có văn bản số 128, về việc bổ sung thêm 5 nhân sự tham gia vào Đoàn Chủ tịch Hội khóa VII (2022 – 2025).

Theo đó, căn cứ vào kết quả biểu quyết, 5 nhân sự mới được bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Hội khóa VII gồm: ông Nguyễn Như Kiên – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình; ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa; ông Lê Bạch Long – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai; ông Huỳnh Trần Phi Long – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương; và ông Dương Long Thành – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An.

Như vậy, sau kiện toàn, Đoàn Chủ tịch Hội khóa VII có số lượng là 56 ủy viên, gồm: 1 Chủ tịch, 16 Phó Chủ tịch và 39 ủy viên Đoàn Chủ tịch, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn được quy định tại Đề án xây dựng Ủy ban Trung ương Hội khóa VII.
Chi tiết danh sách Đoàn Chủ tịch Hội khóa VII:

Chủ tịch Đặng Hồng Anh và 16 Phó chủ tịch UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII (2022 – 2025)
Danh sách chi tiết 39 ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII (2022 – 2025)

Nguồn: doanhnhantrevietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *