Triển khai đăng ký chương trình đào tạo năng lực quản trị doanh nghiệp năm 2024

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2024, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với CVG Shark Group tổ chức chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên năm 2024. Chương trình gồm 10 chuyên đề, kéo dài trong 05 năm theo chương trình đào tạo của CVG Shark Group, với các chuyên đề hấp dẫn, liên quan mật thiết đến quản trị doanh nghiệp.

Khi tham gia chương trình, các học viên sẽ được ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn CVG Shark Group và các chuyên gia có uy tín của CVG Shark Group (do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lựa chọn trực tiếp) giảng dạy, chia sẻ những kiến thức bổ ích, cập nhật và thực chiến về quản trị doanh nghiệp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đem lại những lợi ích và hiệu quả rất lớn cho hoạt động Hội và cho các doanh nghiệp hội viên. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trân trọng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành; các CLB, đơn vị trực thuộc phối hợp truyền thông chương trình đến các doanh nghiệp hội viên (có tài liệu đính kèm); đồng thời tổng hợp nhu cầu, đăng ký tổ chức chương trình đào tạo cho doanh nghiệp tại địa phương về VP T.Ư Hội trước ngày 29/3/2024 để tổng hợp, triển khai thực hiện.

Chi tiết về chương trình, xin vui lòng liên hệ: Anh Phạm Duy Quang Huy, Cán bộ VP T.Ư Hội DNT Việt Nam (SĐT: 0933.482.586; email: quanghuy.dntvn@gmail.com).

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam