Trần Quốc Huy

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trần Quốc Huy

Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng giám đốc

Công ty: CTY Cổ phần CED CENTRAL

CHI TIẾT DOANH NGHIỆP

CTY CỔ PHẦN CED CENTRAL

Ngành nghề: Kinh doanh sản phẩm OCOP, khu làm việc chung

  • Website: dacsanhatinh.vn
  • Email: cedcentralht@gmail.com
  • Điện thoại: 0906.591.691

Địa chỉ: Số 02 Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/09/2019