Khẩn trương hoàn thành vòng thẩm định Chương trình bình chọn doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024

Từ ngày 21 – 24/6, 11 đoàn thẩm định tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác thẩm định doanh nghiệp vượt qua vòng sơ tuyển Chương trình bình chọn doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024.

Các đoàn thẩm định còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành công tác thẩm định trong 02 ngày cuối cùng (25 & 26/6).

Website Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về quá trình làm việc của các đoàn thẩm định trong các tin tiếp theo.

Đoàn thẩm định số 04 do anh Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch T.Ư Hội DNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP. Hà Nội làm Trưởng đoàn đã thực hiện thẩm định 03 doanh nghiệp tại Hải Dương. Cùng tham gia đoàn có anh Nguyễn Công Hải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Hội, Chủ tịch Hội DNT Hải Dương; các Ủy viên UBTƯ Hội: anh Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; anh Lê Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương.
Đoàn thẩm định số 04 do anh Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch T.Ư Hội DNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP. Hà Nội làm Trưởng đoàn đã thực hiện thẩm định 03 doanh nghiệp tại Hải Dương. Cùng tham gia đoàn có anh Nguyễn Công Hải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Hội, Chủ tịch Hội DNT Hải Dương; các Ủy viên UBTƯ Hội: anh Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; anh Lê Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương.
Đoàn thẩm định số 10 do anh Lê Mạnh Cường, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 01 ứng viên tại tỉnh Đăk Lăk. Cùng tham gia đoàn có anh Phạm Đông Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đăk Lăk.
Đoàn thẩm định số 10 do anh Lê Mạnh Cường, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 01 ứng viên tại tỉnh Đăk Lăk. Cùng tham gia đoàn có anh Phạm Đông Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đăk Lăk.
Đoàn thẩm định số 10 do chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội DNT TP. Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 03 ứng viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tham gia đoàn có anh Phan Thế Trụ, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế.
Đoàn thẩm định số 10 do chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội DNT TP. Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 03 ứng viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tham gia đoàn có anh Phan Thế Trụ, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế.
Đoàn thẩm định số 13 do anh Nguyễn Đàm Văn, Ủy viên UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Nghệ An làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 01 ứng viên tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng tham gia đoàn có anh Nguyễn Tiến Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Hà Tĩnh.
Đoàn thẩm định số 13 do anh Nguyễn Đàm Văn, Ủy viên UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Nghệ An làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 01 ứng viên tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng tham gia đoàn có anh Nguyễn Tiến Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Hà Tĩnh.
Đoàn thẩm định số 15 do anh Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại Đồng Tháp & Tây Ninh. Cùng tham gia đoàn có anh Trần Huy Hiển, Ủy viên UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Đồng Tháp.
Đoàn thẩm định số 15 do anh Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại Đồng Tháp & Tây Ninh. Cùng tham gia đoàn có anh Trần Huy Hiển, Ủy viên UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Đồng Tháp.
Đoàn thẩm định số 18 do anh Âu Dương Ngọc, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt làm Phó đoàn phụ trách đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại Hà Nội.
Đoàn thẩm định số 18 do anh Âu Dương Ngọc, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt làm Phó đoàn phụ trách đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại Hà Nội.
Đoàn thẩm định số 19 do anh Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Ninh Thuận làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 04 ứng viên tại TP.HCM.
Đoàn thẩm định số 19 do anh Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Ninh Thuận làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 04 ứng viên tại TP.HCM.
Đoàn thẩm định số 20 do anh Nguyễn Tiến Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Hà Tĩnh làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 01 ứng viên tại tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia đoàn có anh Nguyễn Đàm Văn, Ủy viên UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Nghệ An.
Đoàn thẩm định số 20 do anh Nguyễn Tiến Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Hà Tĩnh làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 01 ứng viên tại tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia đoàn có anh Nguyễn Đàm Văn, Ủy viên UBTƯ Hội, Chủ tịch Hội DNT Nghệ An.
Đoàn thẩm định số 22 do chị Vũ Lan Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội DNT TP. Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại tỉnh Hà Nam.
Đoàn thẩm định số 22 do chị Vũ Lan Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội DNT TP. Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại tỉnh Hà Nam.
Đoàn thẩm định số 28 do chị Đặng Thị Tuyến, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội DNT Lai Châu làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 04 ứng viên tại tỉnh Lào Cai.
Đoàn thẩm định số 28 do chị Đặng Thị Tuyến, Ủy viên UBTƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội DNT Lai Châu làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 04 ứng viên tại tỉnh Lào Cai.
Đoàn thẩm định số 32 do anh Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội DNT Hà Nam làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại tỉnh Thái Bình.
Đoàn thẩm định số 32 do anh Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội DNT Hà Nam làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định thực tế đối với 02 ứng viên tại tỉnh Thái Bình.

Theo Doanhnhantrevietnam.vn