Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – nay

Trong hai ngày 30 – 31/3/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025 với sự tham dự của 700 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội khóa VII gồm 153 anh, chị. Trong đó, hiệp thương chọn cử 55 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch khóa VII; 17 anh, chị tham gia Thường trực Hội khóa VII. Anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI tiếp tục tái cử vị trí Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội cũng giữ nguyên khẩu hiệu “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị”.

Với sứ mệnh – tầm nhìn trở thành tổ chức Hội Doanh nhân, doanh nghiệp uy tín và quan trọng hàng đầu quốc gia, có uy tín trong cộng đồng doanh nhân khu vực và quốc tế; Vườn ươm số một Việt Nam trong hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tạo mạng lưới kết nối kinh doanh hiệu quả của doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế….

Các hoạt động trọng tâm nhiệm kỳ VII của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới:

– Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vững mạnh.

– Đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên trong kỷ nguyên số.

– Xúc tiến thương mại và đầu tư.

– Thúc đẩy vai trò hệ sinh thái Doanh nhân trẻ trong xây dựng và đối thoại chính sách quốc gia.

–  Các hoạt động văn hóa – thể thao Doanh nhân trẻ.

– Đoàn kết tập hợp mạng lưới và thúc đẩy giao thương Doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế.

– Hỗ trợ Thanh niên và Doanh nhân trẻ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và tôn vinh doanh nhân trẻ tiêu biểu.

–  Các hoạt động an sinh – xã hội gắn trách nhiệm Doanh nhân trẻ với cộng đồng.

Trong hai năm đầu tiên (2022-2023) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, cùng với đà phục hồi kinh tế thế giới, Việt Nam bắt đầu quá trình phục hồi sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát đại dịch Covid-19, công tác hội Doanh nhân trẻ cũng đã có những dấu ấn tiêu biểu.

Tính đến hết tháng 10/2023, Hội DNT Việt Nam đã có mạng lưới tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố, 02 ngành kinh tế, 14 Câu lạc bộ trực thuộc với gần 19.000 hội viên. Bên cạnh đó, các Hội DNT địa phương cũng chú trọng thành lập các CLB DNT theo địa bàn và theo lĩnh vực, ngành nghề, sở thích. Trên cả nước đã có 82 CLB DNT cấp huyện, 112 CLB theo lĩnh vực, ngành nghề, sở thích. Những số liệu này đang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của Hội DNT Việt Nam trong cộng đồng và xã hội.

Đặc biệt, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ 3, khóa VII đã thống nhất suy tôn đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Việc suy tôn đồng chí Hoàng Bình Quân làm Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ góp phần nâng cao vị thế chính trị của tổ chức Hội, giúp thúc đẩy phong trào doanh nhân trẻ tại các địa phương.

Phong trào DNT Việt Nam trải qua 30 năm phát triển và trưởng thành, đã thu được những thành quả to lớn trong phát triển tổ chức, hỗ trợ phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ quốc gia và góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước, thể hiện hoài bão, ý chí, nguyện vọng của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam muốn được đem tài năng, sức trẻ cống hiến cho mục tiêu xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam