Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giai đoạn 2002 – 2005

Ngày 11/9/2002, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 03/2002/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, và chịu sự lãnh đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự quản lý nhà nước của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.


Tháng 11/2002, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2002 – 2005 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 500 đại biểu chính thức đại diện cho 61 tỉnh, thành, ngành. Anh Trương Gia Bình được bầu là Chủ tịch Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Hội DNT Việt Nam bước vào nhiệm kỳ đầu trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang đứng trước những thách thức và cơ hội lớn khi Việt Nam đang từng bước hội nhập kinh tế thế giới. Thời điểm này, những khái niệm về thương hiệu, cạnh tranh và hội nhập quốc tế còn rất mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cả xã hội. Các doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng cả về nhận thức và hành động cho hội nhập quốc tế.

Đầu năm 2003, Trung ương Đoàn trực tiếp báo cáo Thủ tướng Phan Văn Khải về sáng kiến đề xuất của Trung ương Hội DNT Việt Nam và được Thủ tướng đồng ý giao Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội DNT Việt Nam chủ trì tổ chức “Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của DNT và thanh niên Việt Nam” trong đó trọng tâm là giải thưởng Sao Vàng đất Việt, giải thưởng dành cho thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam hướng đến các tiêu chí cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Sự ra đời của giải thưởng Sao Vàng đất Việt lúc đó là một hiện tượng, thổi bùng lên sự quan tâm của các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Với tiêu chí và quy trình bình chọn chuyên nghiệp, sự nhiệt tâm, khắt khe và công phu trong tổ chức giải, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt ngay từ khi ra đời đã được đánh giá là giải thưởng có quy mô và có chất lượng tốt nhất Việt Nam, là chứng chỉ quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế.

Cho đến nay, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của thương hiệu Việt, nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt còn đem lại những hiệu quả kinh tế thiết thực cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp sau khi đoạt giải đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, thị trường, nộp ngân sách, xây dựng được hình ảnh và vị thế trong cộng đồng và xã hội, nhiều doanh nghiệp đã thành các thương hiệu lớn, uy tín của quốc gia.

Thành công và uy tín của giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã góp phần nâng cao vị thế cho các doanh nghiệp và Hội DNT Việt Nam trong xã hội. Phong trào DNT phát triển sôi động khắp nơi, lôi cuốn hàng nghìn DNT tham gia. Hệ thống tổ chức cơ sở hội đã mở rộng tới 48 tỉnh, thành, ngành với gần 4.000 hội viên. Các hoạt động của 5 chương trình hành động “Ba xung kích, Hai tình nguyện” diễn ra sôi động đã lôi cuốn hàng ngàn doanh nhân trẻ tham ra phong trào. Đây là giai đoạn phong trào DNT Việt Nam phát triển đột phá, với nhiều sáng kiến và ý tưởng thiết thực đi vào đời sống: Máy tính Thánh Gióng và dự án phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam; Cuộc thi sáng tác các bài hát về DNT với hơn 100 bài hát dự thi, Cuộc thi sáng tác logo của Hội DNT Việt Nam với trên 400 mẫu dự thi… Các bài hát truyền thống và logo của Hội DNT Việt Nam, Sao Vàng đất Việt, Sao Đỏ đều được ra đời trong giai đoạn này (Nghe tại đây).

Một số bài hát truyền thống của Hội DNT Việt Nam đã ra đời trong giai đoạn này.

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam