Hình ảnh hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động hướng tới ngày 27/7