Trần Viết Trường

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trần Viết Trường
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công ty Quảng cáo Hà An
Email: quangcaohaan@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty Quảng cáo Hà An
Địa chỉ: 439 Trần Phú, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh
Ngành nghề: Quảng cáo
Điện thoại: 02393853666
Email: quangcaohaan@gmail.com
Website: https://quangcaohaan.vn
Fanpage: Đang cập nhật...