Trần Tiến Sỹ

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trần Tiến Sỹ
Chức vụ: UV BCH - Giám Đốc
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công ty Cổ phần Sen Hà Tĩnh
Email: congtysenhatinh@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty Cổ phần Sen Hà Tĩnh
Địa chỉ: 02 Vũ Quang - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh
Ngành nghề: Sản phẩm từ Sen
Điện thoại: 0913971167
Email: congtysenhatinh@gmail.com
Website: https://senhaothanh.com/
Fanpage: Đang cập nhật...
Mô tả về doanh nghiệp:

Sen Hào Thành Chuyên cung cấp các sản phẩm từ Sen!
Sen Hào Thành là một trong những sản phẩm nông nghiệp đô thị chủ lực của thành phố. Không chỉ khai thác được thế mạnh của vùng, mang lại thu nhập cho người dân địa phương, phát triển trồng sen còn mang lại những giá trị bền vững về văn hóa, xã hội và môi trường.