TRẦN HỮU HOÀNG

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: TRẦN HỮU HOÀNG
Chức vụ: Chủ hộ KDCT
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Hộ kinh doanh cá thể thể thao Hoàng Sport
Email: hoangsport@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Hộ kinh doanh cá thể thể thao Hoàng Sport
Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 0916.095.678
Email: hoangsport@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...