Thiều Đăng Hưng

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Thiều Đăng Hưng
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công ty Roger Việt Nam
Giới thiệu về bản thân:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty Roger Việt Nam
Địa chỉ: Số nhà 33, đường 26/3 kéo dài, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Ngành nghề: Cổng tự động - Camera
Điện thoại: 0943569568
Email: rogervietnam@gmail.com
Website: https://rogervietnam.com/
Fanpage: Đang cập nhật...