Phan Anh Nhật

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Phan Anh Nhật
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế in và quảng cáo Nhật HT
Email: innhatht@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế in và quảng cáo Nhật HT
Địa chỉ: số 83 Hà Hoàng, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề: Tư vấn thiết kế, in ấn
Điện thoại: 0917999182
Email: innhatht@gmail.com
Website: innhatht.com
Fanpage: Đang cập nhật...
Mô tả về doanh nghiệp:
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế in và quảng cáo Nhật HT hoạt động trên lĩnh vực thiết kế, in ấn và tư vấn phát triển sản phẩm OCOP