Nguyễn Viết Anh

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Viết Anh
Chức vụ: Trưởng đại diện tại Hà Tĩnh
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV BẮC TRUNG BỘ - PHÒNG KINH DOANH HÀ TĨNH
Email: anhnv1.bic@bidv.com.vn

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV BẮC TRUNG BỘ - PHÒNG KINH DOANH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà BIDV Hà Tĩnh, Số 88, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề: Bảo hiểm phi nhân thọ
Điện thoại: 19009456
Email: anhnv1.bic@bidv.com.vn
Website: www://bic.vn
Fanpage: Đang cập nhật...
Mô tả về doanh nghiệp:
-