Nguyễn Tuấn Vũ

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Vũ
Chức vụ: Giám đốc điều hành, Quyền chủ tịch Công Ty
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quỳnh Viên
Email: tuanvu50ck1@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quỳnh Viên
Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngành nghề: Du lịch dịch vụ
Điện thoại: 0868355955
Email: quynhviengd@gmail.com
Website: https://quynhvienresort.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/quynhvienresort?mibextid=LQQJ4d
Mô tả về doanh nghiệp:

Được thiết kế gần gủi với thiên nhiên, với kiến trúc Gỗ và Đá, các Villas nghỉ dưỡng mang đến sự độc đáo cho khách hàng, những trải nghiệm hấp dẫn và chạm tới thiên nhiên