Nguyễn Hoài Vinh

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Hoài Vinh
Chức vụ: UV BCH - Giám Đốc
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công ty xây dựng Miền Trung

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: Số 19, Đường Kim Đồng, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngành nghề: Xây dựng, tư vấn, sơn, sika
Điện thoại: 0987334545
Email: vinhthanhloc@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...