Nguyễn Bá Thanh Bình

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Bá Thanh Bình
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội DNT Hà Tĩnh - Phó Giám Đốc
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công Ty CP Lý Ngân Vina
Email: binhnguyen.lynganht@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công Ty CP Lý Ngân Vina
Địa chỉ: 47 - Hà Tôn Mục - Tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngành nghề: Siêu thị điện máy
Điện thoại: 02393855795
Email: binhnguyen.lynganht@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...