LÊ QUANG TIẾN

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: LÊ QUANG TIẾN
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty / Tổ chức: Công ty TNHH Thái Phúc Lộc
Email: quangtienvtv@gmail.com
Giới thiệu về bản thân:

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH Thái Phúc Lộc
Địa chỉ: 173 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
Ngành nghề: Truyền thông, Truyền hình, Điện ảnh
Điện thoại: 0947381155
Email: quangtienvtv@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...