Bích Nhã Kỳ

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Bích Nhã Kỳ
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội DNT Hà Tĩnh - Phó Giám Đốc
Giới tính: Nữ
Công ty / Tổ chức: Công ty tư vấn du học Hatico
Email: mylinh.limcity@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty/Tổ chức: Công ty tư vấn du học Hatico
Địa chỉ: 87 Nguyễn Công Trứ - Phường Bắc Hà - TP.Hà Tĩnh
Ngành nghề: Du học
Email: phong.hatico@gmail.com
Website: http://hatico.edu.vn
Fanpage: Đang cập nhật...
Mô tả về doanh nghiệp:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đào tạo Hà Tĩnh hoạt động theo giấy phép kinh doanh Số 3001525982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty gồm:

- Tư vấn du học được Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh cấp phép hoạt động tại Quyết định số 1891/QĐ-SGDĐT về việc cho phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học ngày 26/12/2013.

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động;

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

- Giáo dục nghề nghiệp; giáo dục khác;

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm....